W roku 2018 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół, pod nazwą: SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA.
Konkurs organizowany jest przez Studium Prawa Obywatelskiego w Warszawie w terminie od 15 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Celem konkursu jest zapoznanie ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jego wpływu na codzienne życie i relacje rówieśnicze.


Szkoła przystępując do konkursu przyjęła na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez organizatora. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła dobrego wychowania” jest podjęcie określonych działań.
Za trzy podjęte działania mamy już 10 pkt na 10 możliwych. Gratulujemy !!! Czekamy na dalsze wasze pomysły.

Koordynator projektu: p. Małgorzata Urbanowicz