Jak zaplanować swoją zawodową przyszłość? Czy w naszym regionie istnieją firmy poszukujące specjalistów z sektora zaawansowanych technologii? W jaki sposób można zapoznać się potencjałem technologicznym naszego regionu? Gdzie szukać weny i jak uwierzyć w swoje możliwości?
Remedium na powyższe dylematy było przystąpienie Conradinum w lutym tego roku do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pod tytułem ”Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość”.
Nawigatorem przedsięwzięcia jest dziennikarz Radia Gdańsk - Leszek Szmidtke, dla którego nasza szkoła była i jest symbolem morza i wszystkiego co z gospodarką morską jest związane.

Nasza szkoła przystąpiła do projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie ogółem na poziomie 20 851 26,10 zł.
W ramach projektu „Rozwijamy Kompetencje i Programujemy Przyszłość” w ponad 40 gdańskich gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone są działania skierowane do nauczycieli, uczniów i uczennic. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualną diagnozę potrzeb szkół i realizowane są w obszarze kompetencji informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności.