Nasza szkoła przystąpiła do projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie ogółem na poziomie 20 851 26,10 zł.
W ramach projektu „Rozwijamy Kompetencje i Programujemy Przyszłość” w ponad 40 gdańskich gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone są działania skierowane do nauczycieli, uczniów i uczennic. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualną diagnozę potrzeb szkół i realizowane są w obszarze kompetencji informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności.Główne założenia projektu to:
•    Wzrost jakości kształcenia, w tym uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rozwijaniu kompetencji kluczowych potrzeb na rynku prac.
•    Wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych u nauczycieli, pedagogów i psychologów.
•    Wyrównywanie szans uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
•    Tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego równości kobiet i mężczyzn oraz osób z różnych grup mniejszościowych.
Partnerzy projektu:
Parter Wiodący: Gmina Miasta Gdańska
Fundacja Edukacyjna ODITK
Stowarzyszenie Morena
DC Edukacja Sp. z o.o.
Vulcan Sp. z o.o.
Projekt w naszej szkole obejmować będzie następujące działania:
•    Edukacja Morska
•    Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
•    Pierwsza Pomoc
•    Pomorski Fundusz Młodzieżowy
•    Przedsiębiorczość - Inspiracje
•    SPInKa - Szkolny Punkt Informacji i Kariery
•    Szkolne Koło Konstruktorów Modeli Pojazdów EKO
•    Robotyka
•    Szkolne Koło Europejskie Debaty oksfordzkie
•    Technologie informatyczne