Dnia 21 marca 2019 r. odbędzie się w naszej szkole organizowany już w 93 krajach konkurs matematyczny

KANGUR!!!

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki

do 10 stycznia 2019 r. 

Opłata 9 zł.

 

W piątek  14 grudnia 2018 r. odbył się etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia zorganizowany  przez Oddział Okręgowy PCK w Gdańsku. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 17 zespołów. CONRADINUM reprezentował Łukasz Machowina  z klasy 1CFT. Po dogrywce Łukasz zajął  IV miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Serdeczne gratulacje!

Patronat Honorowy nad olimpiadą objął Pomorski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Miasta Gdańska.

W roku 2018 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół, pod nazwą: SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA.
Konkurs organizowany jest przez Studium Prawa Obywatelskiego w Warszawie w terminie od 15 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Celem konkursu jest zapoznanie ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jego wpływu na codzienne życie i relacje rówieśnicze.

Zapraszamy uczniów klas I do pierwszego etapu szkolnego konkursu geograficzno-językowego.
Do rozwiązania będą pytania z zakresu wiedzy ogólnogeograficznej sformułowane w języku angielskim i niemieckim.
Konkurs odbędzie się 13.12. 2018 r. (czwartek) na 4 godz. lekcyjnej w sali projekcyjnej (304).

Na zwycięzców czekają nagrody!
Bliższe informacje i zapisy:
p. A. Apanowicz (311)
p. E. Kabat (322)

29 listopada 2018 r. odbył się etap szkolny XXVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.
Najwyższą ilość punktów (po dogrywce) zdobył Łukasz Machowina z klasy 1CFT i przechodzi do etapu rejonowego.

Gratulujemy Łukaszowi a pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział!