Uczniowie wszystkich klas technikum zgodnie z programami nauczania odbywają praktyki zawodowe. Zajęcia odbywają się w zakładach produkcyjnych, remontowych i firmach usługowych na wydziałach produkcyjnych zgodnie z kierunkiem kształcenia.
Uczniowie mają możliwość wskazania kierownikowi szkolenia praktycznego zakładu, w którym chcieliby odbyć praktyki zawodowe. Szkoła przygotowuje odpowiednie dokumenty i uczeń zostaje skierowany do wybranego przez siebie zakładu.

 

Program realizacji przedmiotów w kształceniu zawodowym praktycznym dla uczniów Technikum nr 18 w roku szkolnym  2018/2019


Zawód: Technik budownictwa okrętowego 311910 i Technik budowy jednostek pływających 311942

Program zajęć praktycznych powstał na podstawie Programu nauczania dla zawodu Technik Budownictwa Okrętowego 311910 o strukturze przedmiotowej opracowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej . Dla zawodu Technik Budowy Jednostek Pływających 311942 przez  Ośrodek Rozwoju Edukacji.
W planie nauczania dla zawodu technik budownictwa okrętowego o strukturze przedmiotowej wyodrębniono cztery przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Techniki wytwarzania, Obróbka i prefabrykacja kadłuba okrętu, Montaż i remont kadłuba okrętu, Wyposażanie okrętu.
Zajęcia realizowane są w ciągu jednego dnia w tygodniu zgodnie z harmonogramem zajęć praktycznych.
Klasa III Dt – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z dwóch przedmiotów w wymiarze 7 godzin w Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. (czwartek).
Klasa IV Dt – zajęcia odbywają się w I semestrze z jednego przedmiotu w wymiarze 8 godzin w Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. (piątek)

W planie nauczania dla zawodu technik budowy jednostek pływających o strukturze przedmiotowej wyodrębniono trzy przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: Techniki wytwarzania, Technologia budowy kadłuba i Technologia remontu kadłuba.

Klasa I Dt – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z jednego  przedmiotu w wymiarze 6 godzin w Stoczni Gdańsk S.A. (środa).
Klasa II Dt – zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny z jednego  przedmiotu w wymiarze 7 godzin w Stoczni Gdańsk S.A. (wtorek).

Tematy zajęć zostały opracowane w oparciu o wykaz działów programowych dla zawodu technik budownictwa okrętowego i technik budowy jednostek pływających, cele szczegółowe kształcenia w zawodzie i efekty kształcenia (co uczeń potrafi po zrealizowaniu zajęć) na okres czterech lat nauki, w których odbywają się zajęcia.

Wykaz działów programowych dla zawodu technik budowy jednostek pływających w kształceniu zawodowym praktycznym:

Klasa pierwsza

Techniki wytwarzania – sześć godzin.

Klasa druga

Technologia budowy kadłuba – siedem godzin.


Wykaz działów programowych dla zawodu technik budownictwa okrętowego w kształceniu zawodowym praktycznym:

Klasa trzecia 
1. Montaż i remont kadłuba okrętu – I semestr 5 godzin, II semestr 4 godziny.
2. Wyposażanie kadłuba okrętu – I semestr 2 godziny, II semestr 3 godziny.

Klasa czwarta
Wyposażanie kadłuba okrętu – I semestr 8 godzin.
1. Montaż i remonty urządzeń i instalacji okrętowych.