Nowy rok szkolny zainaugurował nowy dyrektor Conradinum p. Andrzej Butowski. Podczas powitalnego przemówienia Pan Dyrektor podziękował również wieloletniej pani dyrektor Annie Wasilewskiej.
Dołączając się do życzeń Pana Dyrektora oraz przedstawicielki Samorządu Szkolnego, życzymy wszystkim Conradinowcom udanego i owocnego roku szkolnego.