Drugi dzień wizyty naszych Przyjaciół z Niemieża już za nami. A był to dzień pełen wrażeń. Zaczął się od oficjalnego powitania naszych gości przez Dyrekcję szkoły: p. dyrektora Andrzeja Butowskiego i p. wicedyrektor Agatę Mondygrał- Piaszczyńską. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Conradinum pod opieką naszego Karola Fryderyka Conradiego (w tej roli Karol Szumacher, uczeń kl. 4 AT). A później emocje wcale nie opadły, bo uczestnicy wymiany wraz z Conradinowcami wzięli udział w quizie historycznym przygotowanym przez p. Andrzeja Piaszczyńskiego. Walka pomiędzy drużynami była zacięta, ale wyrównana, zaś zwycięstwo przypadło najlepszym:) Na koniec wszyscy uczestnicy stali się Conradinowcami:)

Drugą część dnia cała grupa spędziła z fantastyczną przewodniczką panią Anną Kuczmerską. Chociaż aura nie sprzyjała, to cała grupa w doskonałych humorach zwiedziła Stare Miasto, Bazylikę Mariacką (również grób fundatora Conradinum) oraz Muzeum II Wojny Światowej. A w międzyczasie można było zregenerować siły pysznym barszczem w Restauracji Baryłka:) Jednym zdaniem - był to kolejny dzień pełen wrażeń:)