Nasz szkoła przystąpiła do projektu „ZAŻYJ WOLNOŚCI!”, który dotyczy profilaktyki uzależnień i cyberprzemocy. Projekt realizowany jest na zlecenie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Miasta Gdańska, a jego pilotaż odbył się w drugiej połowie 2017 roku.
"Poprzez innowacyjne metody i środki komunikacji chcemy zwrócić uwagę na współczesne zagrożenia – uzależnienia, u których podstaw leżą trudności w braku relacji i komunikacji. Jej brak w relacjach międzyludzkich prowadzi do nieporozumień, osamotnienia, a co za tym idzie niekiedy do zagubienia młodego człowieka. Poruszamy także problem manipulacji, m.in. w mediach. Projekt “Zażyj wolności!” skierowany jest do młodych ludzi, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale także ich rodziców i nauczycieli.


W ramach działań przygotowana została m.in. mobilna, multimedialna galeria uzależnień, gdzie prezentowane są materiały video nt. wyżej wymienionych zagadnień. Galeria, czyli monitory dotykowe wystawiane będą w szkole, w której przeprowadzone zostaną spotkania. Powstała także dedykowana projektowi strona internetowa www.zazyjwolnosci.pl.
Warto dodać, że Ambasadorem projektu jest Jerzy Górski, mistrz świata w podwójnym Ironman (triathlon), który w młodości uzależniony był od narkotyków. Trafił do ośrodka Marka Kotańskiego, gdzie rozpoczął leczenie i przygodę z triathlonem..."
Realizacja projektu w naszej szkole przewidziana jest w terminie listopad - grudzień 2018 br. i obejmie klasy I i II.