Uczniowie CONRADINUM uczestniczyli w IX Pomorskiej Młodzieżowej Sesji Krajoznawczej PTTK. Patronat Honorowy objął Marszałek Województwa Pomorskiego i Pomorski Kurator Oświaty.
Na Sesji wysłuchaliśmy 12 prezentacji dotyczących własnych osiągnięć turystycznych, walorów krajoznawczych Polski i regionu pomorskiego na szlakach niepodległości.
Naszą szkołę godnie reprezentował Maksymilian Dorosz z kl.1AT.
Prelegenci na zakończenie otrzymali nagrody i podziękowania.
Sesja przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze z przerwą na coś słodkiego.