Dnia 21 listopada uczniowie klasy II BT wraz z wychowawcą byli gośćmi Elektrociepłowni Wybrzeże. Spotkanie rozpoczęło się wykładem połączonym z prezentacją. Następnie, po krótkim przeszkoleniu mieliśmy okazję zwiedzić Elektrociepłownię. Bardzo dziękujemy Panom: Andrzejowi oraz Tomkowi za oprowadzenie po obiekcie i przekazanie nam w bardzo ciekawy sposób wielu informacji np. tego jak wytwarza się energię elektryczną i ciepło. Dziękujemy również Panu Zbyszkowi, który opowiedział nam o swojej pracy.