Klasa 1BT dnia 3. 12. 2018 r. zwiedzała Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Zapoznaliśmy się z procesem zagospodarowywania odpadów, z ich segregacją oraz recyklingiem . Udostępniono nam do zwiedzania sortownię i kompostownię. Dowiedzieliśmy się m.in. w jaki sposób przetwarzane są odpady biodegradowalne i jak odzyskuje się z biogazu energię elektryczną.