W dniu 11 kwietnia 2018r. miało miejsce w naszej szkole wydarzenie edukacyjno - informacyjne pod hasłem: Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.  Wydarzenie to odbyło się w ramach projektu, w którym uczestniczy nasza placówka CYFROWOBEZPIECZNI.PL

Dzień ten poświęcony był problematyce bezpieczeństwa cyfrowego. Odbyły się spotkania edukatora z uczniami i nauczycielami połączone z prezentacją filmu oraz podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów.

Klasy IAT, IBT oraz IET uczestniczyły w warsztatach, w trakcie których uczniowie m. in.  mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy związanej z bezpieczeństwem korzystania z technologii cyfrowych.

Link do strony projektu cyfrowobezpieczeni.pl