Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum uczestniczą w projekcie Edukacja Morska. Obecnie grupa liczy 63 uczniów z różnych klas, podzielonych na dwie grupy. Opiekunami grup są nauczycielki z Conradinum EwaWolińska i Magdalena Kopp-Ostrowska.

Czym zajmuje się Edukacja Morska?
Edukacja Morska to projekt, który ma na celu rozwijanie kompetencji matematyczno – przyrodniczych uczniów, poszerzanie wiadomości związanych
z tematyką morską oraz pogłębianie zainteresowań szkoleniami żeglarskimi
i doskonaleniem swoich umiejętności żeglarskich i motorowodnych.

Co robimy w ramach Edukacji Morskiej?
1. Uczniowie wraz z nauczycielem wybierają tematykę projektu, określają jego zakres i sposób wykonania. W czasie projektu uczniowie przygotowują materiał multimedialny. W obecnej edycji nasze grupy realizują temat „Modelarstwo”. Jedna grupa buduje model okrętu Błyskawica, druga model budowli hydrotechnicznej – elektrowni wodnej Trynaka z Grudziądza.

2. Wyjeżdżamy na jednodniowe wycieczki, podczas których odbywają się zajęcia z żeglarstwa i pływamy jachtami po Zatoce Puckiej lub po Wiśle w Gdańsku.

3. Organizujemy wyjścia i wycieczki do miejsc związanych z tematyką morską i historią regionu: zwiedzanie okrętu Błyskawica, elektrownie wodne w Grudziądzu, Muzeum Morskie, statek „Sołdek”

4. Uczniowie uczestniczą w warsztatach specjalistycznych, żeglarskich, motorowodnych, szkutniczych (budują jednostkę z laminatu pod kierunkiem szkutnika).

5. Dla zainteresowanych uczniów istnieje możliwość szkolenia na patenty żeglarskie i motorowodne zakończone dodatkowo płatnym egzaminem.

6. Uczniowie mają możliwość wyjazdu na tygodniowe obozy żeglarskie finansowane z funduszy Unii Europejskiej podczas wakacji. W roku 2017 i 2018 szesnastu naszych uczniów uzyskało patent żeglarski.