4 grudnia uczestnicy projektu Edukacja Morska pod opieką p. Ewy Wolińskiej i p. Magdy Kopp Ostrowskiej odbyli wycieczkę do Grudziądza. Dzięki uprzejmości p. Bogdana Puchowskiego młodzież poznała budowę i zasadę działania elektrowni "Trynka" jednej z niewielu małych elektrowni wodnych działających na tym terenie. Następnie uczestnicy wycieczki zwiedzili nowoczesną i w pełni zautomatyzowaną elektrownie w Przechowie. Pomimo niskiej temperatury humory dopisywały. Podziękowania dla Baltazara Kubiaka za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.