W dn.15 stycznia 2018r. naszą szkołę odwiedzili walijscy konsultanci ogólnoeuropejskiego programu prowadzonego  w ramach Erasmus+ przy Colleges Wales (Colegau Cymru Limited) w Wielkiej Brytanii.

Program polega na zbadaniu hipotezy, że funkcjonowanie efektywnego sposobu zdobywania specjalistycznych umiejętności prowadzi do większej ekonomicznej odporności regionu na recesję. Badanie prowadzone jest w 6 regionach w Europie o  charakterze gospodarczym podobnym do Walii, które wykazały odporność na kryzys gospodarczy. Pomorskie jest jednym z tych wyróżnionych obszarów, a Conradinum – jedną ze szkół. 

Panowie Bradley Tanner i Ian Pegg przeprowadzili rozmowę z P. Dyrektor – Anną Wasilewską dotyczącą szkolnictwa zawodowego w Conradinum –  jego tradycji, ale i nowatorskich rozwiązań, powiązania ze szkolnictwem wyższym oraz współpracy z lokalnymi firmami. Omawiano także kwestie przyszłości zawodów technicznych,  sposobów rozpowszechniania informacji o  nich oraz tworzenia nowych specjalności uwzględniających potrzeby pracodawców. 

Celem wszystkich rozmów i spotkań jest zebranie i opracowanie materiałów oraz ich rozpowszechnienie, aby wspomagać inne regiony w Europie, gorzej radzące sobie z kryzysem.