Organizatorzy projektu  "Zdolni z Pomorza - Politechnika Gdańska" zapraszają zainteresowanych uczniów do udziału w kursach e-learningowych z chemii, fizyki, informatyki i matematyki poświęconych następującej tematyce:

· Teorie kwasów i zasad (chemia, szkoły ponadpodstawowe)
https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/teorie-kwasow-i-zasad

· Wyrzuć to! (fizyka, szkoły ponadpodstawowe)
https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/wyrzuc-to· Matematyczny świat zespolony, macierzowy i wektorowy (matematyka, szkoły ponadpodstawowe)
https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/matematyczny-swiat-zespolony-macierzowy-i-wektorowy


· Java i Android - podstawy programowania (informatyka, szkoły ponadpodstawowe)
https://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/java-i-android-podstawy-programowania


Kursy z informatyki prowadzone będą jako kursy blended-learning, poprzez zintegrowanie ich ze spotkaniami akademickimi z tego przedmiotu.
Szczegółowe informacje (m.in. opis tematyki, harmonogram, nazwiska prowadzących) dostępne są pod wskazanymi powyżej adresami.


Zapisy na wszystkie kursy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych upływa 9 marca 2018 r.
Wyniki rekrutacji rozesłane zostaną drogą elektroniczną do 12 marca 2018 r.
Zakładanie kont użytkowników (uczniów) na uczelnianej platformie Moodle planowane jest do 18 marca 2018 r.
Początek kursów: 19 marca 2018 r.


Wszystkie kursy poprowadzone zostaną na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/

Dodatkowo na stronie: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1458 dostępny jest dla wszystkich otwarty kurs e-learningowy „Zastosowania pochodnej funkcji”, który był realizowany w ubiegłym roku.
Zachęcamy uczniów do zapoznania się z tym przykładowym kursem, aby poznali możliwości jakie daje nauczanie na odległość, a także narzędzia stosowane w tym modelu kształcenia.

Uczniowie, którzy będą aktywnie uczestniczyć w danym kursie i zrealizują wymagane zadania potwierdzając nabytą wiedzę i pozyskane umiejętności otrzymają certyfikat ukończenia kursu e-learningowego na Politechnice Gdańskiej!