Zapraszamy do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie BARWY MORZA 2018.

Konkurs organizowany jest przez SOiO "Conradinum", jako impreza towarzysząca w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Stoczniowego, a także – Dni Otwartych naszej szkoły.

Uczniowie mogą zgłaszać prace w czterech kategoriach: fotograficznej, plastycznej, literackiej oraz modelarskiej (w jednej lub kilku). Ogłoszenia i regulamin konkursu wywieszone są w gablocie przy s. 109, ogłoszenia - w bibliotece i czytelni szkolnej.

Prace konkursowe należy składać do 02 lutego 2018 r.

Lista laureatów zostanie opublikowana na szkolnej stronie www nie później niż 05 marca 2018 r.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 09 marca 2018 r. o godz. 12:00.
Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa pokonkursowa.

Do pobrania:
regulamin konkursu
karty zgłoszenia
wzory ogłoszeń