Już jutro, tj. w piątek 9 listopada 2018 r. bierzemy udział w biciu "Rekordu dla Niepodległej" i będziemy wspólnie śpiewać hymn narodowy.
Piątek (9 listopada) będzie dniem galowym z elementami biało-czerwonymi! OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY CONRADINOWSKI!!! Przynieście swoje biało - czerwone szaliki, kotyliony lub flagi!!!
Pokażmy jak Conradinowcy świętują i śpiewają dla Niepodległej!!!

Nasz szkoła przystąpiła do projektu „ZAŻYJ WOLNOŚCI!”, który dotyczy profilaktyki uzależnień i cyberprzemocy. Projekt realizowany jest na zlecenie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Miasta Gdańska, a jego pilotaż odbył się w drugiej połowie 2017 roku.
"Poprzez innowacyjne metody i środki komunikacji chcemy zwrócić uwagę na współczesne zagrożenia – uzależnienia, u których podstaw leżą trudności w braku relacji i komunikacji. Jej brak w relacjach międzyludzkich prowadzi do nieporozumień, osamotnienia, a co za tym idzie niekiedy do zagubienia młodego człowieka. Poruszamy także problem manipulacji, m.in. w mediach. Projekt “Zażyj wolności!” skierowany jest do młodych ludzi, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale także ich rodziców i nauczycieli.

Na stronie www.gdanskstrefa.com można przeczytać:

"Wśród wielu osób zasłużonych dla naszego miasta w okresie powojennym był również patron krótkiej uliczki w dzielnicy Gdańska, VII Dwór, mianowicie Aleksander Potyrała..."

"...Jednakże największą zasługą profesora było utworzenie w naszym mieście, w pierwszych powojennych miesiącach, Państwowego Liceum Budowy Okrętów. Szkoła ta (powszechnie do dziś określana mianem „Conradinum”) na swą siedzibę otrzymała budynek szkolny przy ul. Piramowicza (do 1945 r. Krusestrasse) we Wrzeszczu, oddany do użytku w 1900 r. Przed wojną mieściła się w niej 9–letnia wyższa szkoła realna o długoletniej tradycji, której fundatorem był Karl Friedrich Conradi, osiemnastowieczny zamożny gdańszczanin. Od jego nazwiska szkoła przyjęła nazwę „Conradinum”, przejętą następnie przez placówkę oświatową powstałą po wojnie..."

Zachęcamy do przeczytania całego artykułu: http://www.gdanskstrefa.com/pionier-szkolnictwa-okretowego/

EDYCJA 2018/2019 Zbiórki zużytych baterii

Nagrodami w edycji 2018/2019 są wycieczki edukacyjne w kraju i za granicą oraz eKarty prezentowe.
Nasza szkoła zebrała do tej pory 5 pełnych pojemników zużytych baterii - 142kg. Na koncie posiadamy 142 punkty, które możemy wymienić na nagrody.
Za dotychczasową zbiórkę wszystkim bardzo dziękujemy !!!

GORĄCO ZACHĘCAMY W DALSZYM CIĄGU WSZYSTKICH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W AKCJI !

Na pożegnanie, zabraliśmy młodzież z Niemieża w podróż "Dookoła Świata". A wszystko to było możliwe dzięki Centrum Hewelianum, gdzie wszystkie kontynenty zmieściły się na dwóch kondygnacjach dawnych Koszar Schronowych. 

Interaktywna wystawa pozwoliła nam m. in. poczuć siłę wstrząsów sejsmicznych, nauczyć się jedzenia pałeczkami, poczuć podmuch wiatru o prędkości ponad 120 km/h w specjalnym symulatorze. W strefie bieguna południowego podziwialiśmy wielkie igloo, był też prawdziwy lód,ukryta góra lodowa i wiele innych atrakcji.